Boom lift, อะไหล่รถกระเช้าไฟฟ้า, บูลลิฟท์, รถลิฟท์กระเช้า, รถกระเช้าไฟฟ้า : ยุธาภัคร์ บจก.Boom lift  ดูเพิ่มเติม...clickเป็นรถลิฟท์กระเช้าที่สา… Read More


Boom lift, อะไหล่รถกระเช้าไฟฟ้า, บูลลิฟท์, รถลิฟท์กระเช้า, รถกระเช้าไฟฟ้า : ยุธาภัคร์ บจก.Boom lift  ดูเพิ่มเติม...clickเป็นรถลิฟท์กระเช้าที่สา… Read More


แผ่นพลาสติกกันซึม (HDPE GEOMEMBRANE SHEET) หรือที่เราเรียกกันว่า "แผ่นพลาสติกความหนาแน่นสูง" ซึ่งใช้ในการกักเก็บน้ำจากแหล่งน้ำใต้ดิน ปูคล… Read More


Chiller คือ เครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ที่มีหน้าที่ในการผลิตน้ำเย็นหรือปรับอุณหภูมิน้ำ เย็นและส่งไปยังเครื่องปรับอากาศ ที่มีอย… Read More


เหล็กรูปพรรณ (Steel) ที่ใช้ในงานสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆก็คือ เหล็กรูปพรรณรีดร้อน และ เหล็กรูปพรรณขึ้… Read More